ที่พักแก่งกระจาน บ้านธารทิพย์ ติดแม่น้ำเพชรบุรี
 
 
 
 
 
เเพคเกจทัวร์ ที่พัก อาหาร กรุ๊ปทัวร์ แก่งกระจาน
facebook บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน เพชรบุรี

เเพคเกจทัวร์ บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน

ชมทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง ดูนก ดูสัตว์ ขี่ ATV แก่งกระจาน

ล่องเรือ เล่นน้ำ ปั่นจักรยาน แก่งกระจาน

 
เเพคเกจที่ 1 ( ที่พัก 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ราคา  950 บาท/ท่าน
   
 
กิจกรรมล่องเรือยาง
ฟรีสระว่ายน้ำ ฟรีสไลเดอร์ ฟรีเสื้อชูชีพ ฟรีน้ำแข็งตลอดการเข้าพัก
ฟรี คาราโอเกะ 18.00-23.00 น. ( ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ) วันที่ 1
12.30 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน        
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
15.00 น. เล่นน้ำ สระว่ายน้ำ และสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )
 

วันที่ 2
08.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้า
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
เเพคเกจที่ 2 ( ที่พัก 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป และราคา 1,100 บาท/ท่าน
   
 
กิจกรรมล่องเรือยาง ,นั่งเรือยนต์ รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน
ฟรีสระว่ายน้ำ ฟรีสไลเดอร์ ฟรีเสื้อชูชีพ ฟรีน้ำแข็งตลอดการเข้าพัก
ฟรี คาราโอเกะ 18.00-23.00 น. ( ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ) วันที่ 1
12.30 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน        
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
15.00 น. เล่นน้ำ สระว่ายน้ำ และสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )
วันที่ 2
08.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้า      
09.00 น. เตรียมตัวนั่งเรือยนต์ชมรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
   
 
   
   
เเพคเกจที่ 3 ( ที่พัก 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ราคา 1,350 บาท/ท่าน
   
 
กิจกรรมล่องเรือยาง ,ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ชมทะเลหมอก
ฟรีสระว่ายน้ำ ฟรีสไลเดอร์ ฟรีเสื้อชูชีพ ฟรีน้ำแข็งตลอดการเข้าพัก
ฟรี คาราโอเกะ 18.00-23.00 น. ( ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ) วันที่ 1 12.30 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
15.00 น. เล่นน้ำ สระว่ายน้ำ และสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )
วันที่ 2
05.00 น. เตรียมตัวขึ้นพะเนินทุ่ง ชมความสวยงามของทะเลหมอก        
08.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าบนเขาพะเนินทุ่ง
11.30 น. ลงจากเขาพะเนินทุ่ง และรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
   
   
   
 
   
   
เเพคเกจที่ 4 ( ที่พัก 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ราคา 1,450 บาท/ท่าน
   
 
กิจกรรมล่องเรือยาง ,ขี่รถ ATV,ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ชมทะเลหมอก
ฟรีสระว่ายน้ำ ฟรีสไลเดอร์ ฟรีเสื้อชูชีพ ฟรีน้ำแข็งตลอดการเข้าพัก
ฟรี คาราโอเกะ 18.00-23.00 น. ( ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ) วันที่ 1 
12.30 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน 
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
15.00 น. กิจกรรมขับรถ ATV ที่สนาม
16.00 น. เล่นน้ำ สระว่ายน้ำ และสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )               
วันที่ 2  

05.00 น. เตรียมตัวขึ้นพะเนินทุ่ง ชมความสวยงามของทะเลหมอก
08.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าบนเขาพะเนินทุ่ง
11.30 น. ลงจากเขาพะเนินทุ่ง และรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ       

 
   
   
 
   
   
เเพคเกจที่ 5 ( ที่พัก 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ราคา 1,450 บาท/ท่าน
   
 

กิจกรรมล่องเรือยาง ,ขี่รถ ATV, เพ้นท์บอล
ฟรีสระว่ายน้ำ ฟรีสไลเดอร์ ฟรีเสื้อชูชีพ ฟรีน้ำแข็งตลอดการเข้าพัก
ฟรี คาราโอเกะ 18.00-23.00 น. ( ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป

วันที่ 1


12.30 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
15.00 น. ลูกค้าเดินทางไปทำกิจกรรมขับรถ ATV
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 2


08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ลูกค้าลงสนามประลองฝีมือด้วยกิจกรรมเพ้นท์บอล
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 
   
   
เเพคเกจที่ 6 ( 3 วัน 2 คืน อาหาร 6 มื้อ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป และราคาท่านละ 2,200 บาท/ท่าน
   
 
กิจกรรมล่องเรือยาง ,ขี่รถ ATV, ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ชมทะเลหมอก,นั่งเรือยนต์ รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน
ฟรีสระว่ายน้ำ ฟรีสไลเดอร์ ฟรีเสื้อชูชีพ ฟรีน้ำแข็งตลอดการเข้าพัก
ฟรี คาราโอเกะ1 คืน 18.00-23.00 น. ( ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป) วันที่ 1     
12.30 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
15.00 น. ลูกค้าเดินทางไปขับรถ ATV ที่สนาม
16.00 น. เล่นน้ำ สระว่ายน้ำ และสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2  

05.00 น. เตรียมตัวขึ้นพะเนินทุ่ง เพื่อชมความสวยงามของทะเลหมอก
08.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าบนเขาพะเนินทุ่ง
12.00 น. ลงจากเขาพะเนินทุ่ง รับประทานอาหารกลางวัน
15.30 น. เตรียมตัวนั่งเรือยนต์ชมรอบเขื่อนแก่งกระจาน
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 3

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 
   
   
   
 
   
   
   
   
   

รายการอาหาร 3 มื้อ

รายละเอียดรายการอาหาร  ดังนี้
วันที่  1

อาหารเที่ยง(อาหารเซท 6 อย่าง)
-แกงเขียวหวานไก่
-ทอดมันปลา
-ผักกูดผัดน้ำมันหอย
-ยำ 3 กรอบ
-ไข่เจียวหมูสับ
-หมูป่าผัดเผ็ด
-ข้าว
-ผลไม้ตามฤดูกาล
- น้ำเปล่า 1 ขวด,น้ำอัดลม 1 ขวด

อาหารเย็น (อาหารเซท 6 อย่าง)
-แกงส้มผักรวม+ผักกูด
-ต้มจืดกระดูกหมู เห็ดหอม
-ผัดผักรวมมิตร
-ยำ ไข่ดาว
-ปลานิลทอดกระเทียม
-ชุดผักน้ำพริก
-ข้าว
-ผลไม้ตามฤดูกาล
- น้ำเปล่า 1 ขวด,น้ำวันที่ 2
อาหารเช้า(บุฟเฟ่ห์)
-ข้าวต้มหมู
-ข้าวผัดไก่
-กาแฟ – โอวัลติน
-ขนมปังแคล็กเกอร์,นมข้น

*** หมายเหตุ –อาหารเซทโต๊ะละ 7-8 ท่าน

 

 

รายการอาหาร 4  มื้อ 
รายละเอียดรายการอาหาร  ดังนี้

วันที่  1

อาหารเที่ยง(อาหารเซท 6 อย่าง)
-แกงเขียวหวานไก่
-ทอดมันปลา
-ผักกูดผัดน้ำมันหอย
-ยำ 3กรอบ
-ไข่เจียวหมูสับ
-หมูป่าผัดเผ็ด
-ข้าว
-ผลไม้ตามฤดูกาล
- น้ำเปล่า 1 ขวด,น้ำอัดลม 1 ขวด

อาหารเย็น (อาหารเซท 6 อย่าง)
-แกงส้มผักรวม+ผักกูด
-ต้มจืดกระดูกหมู เห็ดหอม
-ผัดผักรวมมิตร
-ยำ ไข่ดาว
-ปลานิลทอดกระเทียม
-ชุดผักน้ำพริก
-ข้าว
-ผลไม้ตามฤดูกาล
- น้ำเปล่า 1 ขวด,น้ำ

วันที่ 2

อาหารเช้า(บุฟเฟ่ต์)
-ข้าวต้มหมู
-ข้าวผัดไก่
-กาแฟ – โอวัลติน
- ขนมปังแคล็กเกอร์,นมข้น
อาหารเที่ยง(บุฟเฟ่ห์)
-ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเพชรบุรี
-ขนมหวาน


*** หมายเหตุ –อาหารเซทโต๊ะละ 7-8 ท่าน

 


   
   
 
 

 

 


 Copyright © 2011-2012 Baan Than Thip All Rights Reserved.