fbpx

เเพคเกจที่ 1 ( ที่พัก 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ราคา 950 บาท/ท่าน

กิจกรรมล่องเรือยาง ฟรีสระว่ายน้ำ ฟรีสไลเดอร์ ฟรีเสื้อชูชีพ ฟรีน้ำแข็งตลอดการเข้าพัก  ฟรีคาราโอเกะ 18.00-23.00 น. ( ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 1
12.30 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
15.00 น. เล่นน้ำ สระว่ายน้ำ และสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 2
08.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้า
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ขอใบเสนอราคา


 • ล่องเรือยาง แม่น้ำเพชรบุรี บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน

เเพคเกจที่ 2 ( ที่พัก 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ราคา 1,100 บาท/ท่าน

กิจกรรมล่องเรือยาง ,นั่งเรือยนต์ รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ฟรีสระว่ายน้ำ ฟรีสไลเดอร์ ฟรีเสื้อชูชีพ ฟรีน้ำแข็งตลอดการเข้าพัก ฟรีคาราโอเกะ 18.00-23.00 น. ( ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 1
12.30 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
15.00 น. เล่นน้ำ สระว่ายน้ำ และสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 2
08.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เตรียมตัวนั่งเรือยนต์ชมรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ขอใบเสนอราคา


เเพคเกจที่ 3 ( ที่พัก 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ราคา 1,350 บาท/ท่าน

กิจกรรมล่องเรือยาง ,ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ชมทะเลหมอก ฟรีสระว่ายน้ำ ฟรีสไลเดอร์ ฟรีเสื้อชูชีพ ฟรีน้ำแข็งตลอดการเข้าพัก ฟรีคาราโอเกะ 18.00-23.00 น. ( ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 1
12.30 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
15.00 น. เล่นน้ำ สระว่ายน้ำ และสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 2

05.00 น. เตรียมตัวขึ้นพะเนินทุ่ง ชมความสวยงามของทะเลหมอก 08.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าบนเขาพะเนินทุ่ง 11.30 น. ลงจากเขาพะเนินทุ่ง และรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ขอใบเสนอราคา


เเพคเกจที่ 4 ( ที่พัก 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ราคา 1,450 บาท/ท่าน

กิจกรรมล่องเรือยาง ,ขี่รถ ATV,ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ชมทะเลหมอก ฟรีสระว่ายน้ำ ฟรีสไลเดอร์ ฟรีเสื้อชูชีพ ฟรีน้ำแข็งตลอดการเข้าพัก ฟรีคาราโอเกะ 18.00-23.00 น. ( ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 1
12.30 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
15.00 น. กิจกรรมขับรถ ATV ที่สนาม
16.00 น. เล่นน้ำ สระว่ายน้ำ และสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 2

05.00 น. เตรียมตัวขึ้นพะเนินทุ่ง ชมความสวยงามของทะเลหมอก 08.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าบนเขาพะเนินทุ่ง 11.30 น. ลงจากเขาพะเนินทุ่ง และรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ขอใบเสนอราคา


เเพคเกจที่ 5 ( ที่พัก 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ราคา 1,450 บาท/ท่าน

กิจกรรมล่องเรือยาง ,ขี่รถ ATV, เพ้นท์บอล ฟรีสระว่ายน้ำ ฟรีสไลเดอร์ ฟรีเสื้อชูชีพ ฟรีน้ำแข็งตลอดการเข้าพัก ฟรีคาราโอเกะ 18.00-23.00 น. ( ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 1
12.30 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
15.00 น. ลูกค้าเดินทางไปทำกิจกรรมขับรถ ATV
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 2

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 09.00 น. ลูกค้าลงสนามประลองฝีมือด้วยกิจกรรมเพ้นท์บอล 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ขอใบเสนอราคา


เเพคเกจที่ 6 ( 3 วัน 2 คืน อาหาร 6 มื้อ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป และราคาท่านละ 2,300 บาท/ท่าน

กิจกรรมล่องเรือยาง ,ขี่รถ ATV, ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ชมทะเลหมอก,นั่งเรือยนต์ รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ฟรีสระว่ายน้ำ ฟรีสไลเดอร์ ฟรีเสื้อชูชีพ ฟรีน้ำแข็งตลอดการเข้าพัก ฟรีคาราโอเกะ1 คืน 18.00-23.00 น. ( ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป)

วันที่ 1
12.30 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
15.00 น. ลูกค้าเดินทางไปขับรถ ATV ที่สนาม
16.00 น. เล่นน้ำ สระว่ายน้ำ และสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 2

05.00 น. เตรียมตัวขึ้นพะเนินทุ่ง เพื่อชมความสวยงามของทะเลหมอก

08.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าบนเขาพะเนินทุ่ง

12.00 น. ลงจากเขาพะเนินทุ่ง รับประทานอาหารกลางวัน

15.30 น. เตรียมตัวนั่งเรือยนต์ชมรอบเขื่อนแก่งกระจาน

18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 3

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ขอใบเสนอราคา


แพคเกจที่7  (ที่พัก 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ) จำนวน 30 ท่านขึ้นไป และราคาท่านละ 1,350
บาท/ท่าน

กิจกรรมละลายพฤติกรรม , walk rally ,ล่องเรือยาง,ขี่รถ ATV
ฟรีสระว่ายน้ำ ฟรีสไลเดอร์ฟรีเสื้อชูชีพ ฟรีน้ำแข็งตลอดการเข้าพัก
ฟรี คาราโอเกะ 18.00-23.00 น. ( ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 1

12.30 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. กิจกรรมละลายพฤฒิกรรมและ Walk Rally
16.00 น. ล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
17.00 น. เล่นน้ำ สระว่ายน้ำและสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

วันที่ 2

08.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้า
09.00 น. กิจกรรมขี่รถATV
11.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเที่ยง
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ขอใบเสนอราคา


รายการอาหาร 3 มื้อ

รายละเอียดรายการอาหาร ดังนี้
วันที่ 1

อาหารเที่ยง(อาหารเซท 6 อย่าง)

 • แกงเขียวหวานไก่
 • ทอดมันปลา
 • ผักกูดผัดน้ำมันหอย
 • ยำ 3 กรอบ
 • ไข่เจียวหมูสับ
 • หมูป่าผัดเผ็ด
 • ข้าว
 • ผลไม้ตามฤดูกาล
 • น้ำเปล่า 1 ขวด,น้ำอัดลม 1 ขวด

อาหารเย็น(อาหารเซท 6 อย่าง)

 • แกงส้มผักรวม+ผักกูด-ต้มจืดกระดูกหมู เห็ดหอม
 • ผัดผักรวมมิตร
 • ยำ ไข่ดาว
 • ปลานิลทอดกระเทียม
 • ชุดผักน้ำพริก
 • ข้าว
 • ผลไม้ตามฤดูกาล
 • น้ำเปล่า 1 ขวด,น้ำ

วันที่ 2

อาหารเช้า(บุฟเฟ่ห์)

 • ข้าวต้มหมู
 • ข้าวผัดไก่
 • กาแฟ – โอวัลติน
 • ขนมปังแคล็กเกอร์,นมข้น

*** หมายเหตุ –อาหารเซทโต๊ะละ 7-8 ท่าน

รายการอาหาร 4 มื้อ

รายละเอียดรายการอาหาร ดังนี้
วันที่ 1

อาหารเที่ยง(อาหารเซท 6 อย่าง)

 • แกงเขียวหวานไก่

 • ทอดมันปลา

 • ผักกูดผัดน้ำมันหอย

 • ยำ 3กรอบ

 • ไข่เจียวหมูสับ

 • หมูป่าผัดเผ็ด

 • ข้าว

 • ผลไม้ตามฤดูกาล

 • น้ำเปล่า 1 ขวด,น้ำอัดลม 1 ขวด

อาหารเย็น (อาหารเซท 6 อย่าง)

 • แกงส้มผักรวม+ผักกูด

 • ต้มจืดกระดูกหมู เห็ดหอม

 • ผัดผักรวมมิตร

 • ยำ ไข่ดาว

 • ปลานิลทอดกระเทียม

 • ชุดผักน้ำพริก

 • ข้าว

 • ผลไม้ตามฤดูกาล

 • น้ำเปล่า 1 ขวด,น้ำ

วันที่ 2

อาหารเช้า(บุฟเฟ่ต์)

 • ข้าวต้มหมู

 • ข้าวผัดไก่

 • กาแฟ – โอวัลติน

 • ขนมปังแคล็กเกอร์,นมข้น


อาหารเที่ยง(บุฟเฟ่ห์)

 • ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเพชรบุรี

 • ขนมหวาน

*** หมายเหตุ –อาหารเซทโต๊ะละ 7-8 ท่าน

หลากหลายเมนูความอร่อยที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน